Mac4Dummies.nl

Geen vraag te gek als het gaat om je Mac

Je bent niet ingelogd.

#11 04-01-2008 22:19

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

BTW-aangiften en de KOR.

Als je gebruik maakt van een boekhoudprogramma of van soortgelijke files, zoals je die van mij kunt downloaden, is het een fluitje van een cent om je periodieke BTW-aangifte te doen. Die aangifte is tegenwoordig verplicht online via het internet en je wachtwoord blijft maar 1 jaar geldig. Alles wijst zichzelf en wat je in moet vullen hangt ook af van je activiteiten. Ik heb helemaal geen ervaring met eenvoudige a-b-c regeleningen e.d., maar daar is vast een uitleg-PDF over te downloaden. Als je in je aangifte ook invult dat je IC-leveringen hebt gedaan, ben je verplicht om ook een electronische opgave van die leveringen te doen. De Belastingdienst is daarin heel streng. Als achteraf blijkt dat je onjuiste gegevens hebt ingevuld, wordt over het uitgevoerde bedrag de BTW berekend en krijg je (na een eerste waarschuwing) netjes een aanslag om die BTW af te staan. In de praktijk betekent dat, dat je dus een bedrag als BTW moet betalen, die niet aan een klant is doorberekend en bovendien wordt je omzet met dat bedrag verminderd. Een vette verliespost dus. Let dus heel goed op bij het invullen van alle gegevens, want een foutje is heel snel gemaakt. Het 4e aangiftekwartaal is altijd het belangrijkst. Over dat kwartaal moet je ook de bijtelling van een bedrijfsauto opgeven. Het laatste kwartaal is echter ook he moment om op tijd te berekenen hoe hoog je qua BTW over het gehele boekjaar uit bent gekomen. Als de te betalen BTW lager uitkomt dan


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#12 04-01-2008 23:21

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Liquiditeitstatus.

Ik heb dit opgenomen, omdat je als ondernemer eigenlijk altijd moet weten hoe je er financieel voorstaat. Alle overige cijfertjes ten spijt, die geven je echt geen acute informatie over je liquiditeit. En je hebt het nodig om je uitgaven en/of investeringen te plannen. De liquiditeitstatus is eigenlijk niks anders dat de weergave van de 3 meest belangrijke getallen.
- banksaldo
- totaalbedrag te ontvangen
- totaalbedrag te betalen

Het lijkt overbodig dat duidelijk is dat de ruimte op je bankrekening plus het nog te ontvangen en min het nog te betalen, je werkruimte bepaalt. Die liquiditeit komt onder druk te staan als je dus te weinig verkoopt, als e teveel hebt gekocht of als je ineens onverwachte kosten te verwerken krijgt. Dat laatste komt meestal uit de hoek van de Belastingdienst. Teveel inkopen kun je doen als je een buitenkansje benut of als je te hard groeit en grote projecten aanneemt, waarvoor slechte betalingsafspraken zijn gemaakt. Dan draai je dus tevens te weinig omzet. Z zie je dus dat alle 3 getallen met elkaar te maken hebben.

Maak minstens een kleine spreadsheet met daarin een blokje "nog te ontvangen" en een blokje "nog te betalen". En natuurlijk even de som van beide blokjes, zodat je de eindbedragen kunt gebruike. Edit die blokjes als je hebt gefactureerd en als je hebt betaald. Dan hou je die in elk geval net zo actueel als je banksaldo. De saldostand van je rekening kun je er informatief bijzetten.
Ik ben hier zelf echter veel verder mee gegaan. Ik heb boven die blokjes een doorlopend overzicht van het saldoverloop gemaakt, waarin ik de inkomsten en uitgaven van mijn registratienummers heb voorzien. Telkens een aangepaste kopie van de bankafschriften dus, die dezelfde sladi weergeeft. En zo heb ik dus een electronisch jaaroverzicht van mijn bankafschriften, waarin ik eventueel allerlei zoekopdrachten op los kan laten. Het daadwerkelijk opbergen van je bankafschriften en de bijbehorende stukken komt later aan de orde. Maar ik kan dus in een handomdraai vinden achter welk bankafschrift een bepaalde rekening of factuur uit 2002 zit opgeborgen. En dat heeft me al heel veel zoekerij bespaard. Zoekerij die ik op het kantoor van mijn voormalige accountant tot mijn hilariteit wel zag gebeuren, want de boekhoudprogramma's voorzagen niet in een dergelijke koppeling aan het afschriftnummer. En gezien de ontwikkelingen in die branche, zal dat nu best nog steeds het geval kunnen zijn.
Ik heb geen file gemaakt, omdat ze in een handomdraai te maken is. Als er mensen zijn die er toch graag een voorbeeld van zouden willen hebben, laat het dan even weten per mail, dan maak er er alsnog een.
De enige bottleneck die je tegenkomt zijn de priv


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#13 05-01-2008 13:54

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Voorraad.

Afhankelijk van je activiteiten, krijg je te maken met voorraad. De inkoopwaarde daarvan, vormt een onderdeel van het vermogen van je bedrijf. Als je er nooit acht op hebt geslagen en je inventaiseert die waarde eens, kun je je aardig verbazen over de hoogte van die waarde. Het is ook belangrijk om je voorraad op actualiteit te blijven beoordelen. Als er onderdelen zijn die incourant zijn (onverkoopbaar geworden), dan mag je daar een deel van afschrijven en dus als extra afschrijving opvoeren. Er zijn verschillende afschrijfregels voor verschillende producten, dus informeer je goed als je daarmee te maken krijgt. Ikzelf hanteerde wel eens een afschrijving van 3% en heb er nooit problemen mee gekregen.
Het waardeverschil in voorraad heeft ook invloed op je Winst & Verliesrekening. Minder voorraad dan het voorgaande boekjaar, betekent dat je het verschil in je resultaatrekening moet bijtellen. Meer voorraad dan het voorgaande boekjaar, betekent dat je het verschil in je resultaatrekening  moet aftrekken. Als je dit dus goed bekijkt, zul je opmerken, dat extra afschrijven niet tot bijtelling leidt, maar wordt verreffend door de identieke bijtelling.
Zorg dat je een overzichtelijke lijst van je voorraad hebt, die je na elk boekjaar uitprint en bij dat boekjaar archiveert.


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#14 05-01-2008 14:24

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Winst & Verliesrekening.

Het opstellen van een Winst & Verliesrekening is redelijk eenvoudig. Zeker als je de voorgaande behandelde files hebt gehanteerd. Uiteraard komt deze berekening ook uit een boekhoudprogramma rollen. Maar dan ben je afhankelijk van de boekhouder die jouw gegevens in dat programma heeft moeten proppen. Bovendien doet hij dat ook niet gratis. In mijn bedrijf besteed ik gemiddeld dagelijks een kwartiertje in de administratie om hem bijgewerkt te houden. Laat ik de bonnen, rekeningen en facturen 2 maanden liggen, ben ik een halve dag kwijt om hem bij te werken. Dat laatste overkomt me wel eens door omstandigheden, maar ik vind het niet handig. Ik hou van transparantie, waardoor alles eenvoudig kan worden gecontroleerd. De opgevoerde posten in de Winst & Verliesrekening kunnen in Numbers ook gelinkt worden met de eindwaarden vanuit je kostenoverzicht. Maar het invullen van die paar eindgetallen is het werk niet. Je ziet in het te downloaden voorbeeld, dat de vermeerdering van de voorraad als een negatief bedrag in de optelling is opgenomen. Onder deze berekening heb ik alvast het totaal van de investeringen van het boekjaar geplaatst, met de bijbehorende 25% investeringsaftrek. De fiscale netto winst en de investeringsaftrek worden straks behandeld in de voorberekening van je belastingaangifte.
Winst & Verliesrekening


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#15 05-01-2008 19:18

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Balans.

De balans dient ervoor om het resultaat van je bedrijf/werkzaamheden over meerdere (3) jaren te zetten. Daardoor zie je dus eigenlijk de eindresultaten. Je kunt heel hard werken en denken dat je veel geld verdiend hebt, terwijl er uiteindelijk nog een slechte balans over dat boekjaar uit komt rollen. Die eindcijfers hangen namelijk van veel meer factoren af dan alleen het geld dat je omzet. Ik heb (al jaren geleden) een balans in een spreadsheet gemaakt. Normaliter komt zo'n balans ook standaard uit een boekhoudprogramma rollen, maar jullie hebben al begrepen dat ik een hekel heb aan die programma's. De velden in de balans, die een formule bevatten, moet je ongemoeid laten. Je mag alleen de bedragen veranderen die ook werkelijk veranderd kunnen worden, zoals een leningstand of de crediteurenstand of de debiteurenstand e.d. Dan komt je vermogen er vanzelf uit. Zoals je ziet in het voorbeeld, wordt (sinds enkele jaren) ook de FOR (oudedagsreserve) als balanspost meegenomen. Daar is nogal onrust over geweest, omdat de meeste ondernemers dit bedrag allang in machines e.d. om hebben gezet. Daardoor kwamen hun balanzen ineens veel slechter uit, omdat het bij de machines afging en bij het vermogen werd toegevoegd. Let ook op dat je niet teveel vermogen fokt. Dat is volkomen zinloos en het bewerkstelligt alleen dat er flink met de Belastingdienst moet worden afgerekend als je stopt met je onderneming.
Balans


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#16 05-01-2008 19:37

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Oudedagsreserve en andere reserveringen.

De Oudedagsreserve is een wassen neus. In feite is het uitstel van belastingbetaling. Je kunt er dus een gigantisch risico mee lopen. Oudere ondernemers, die in vele jaren toch een aardig vermogen bij elkaar hebben gewerkt, kunnen dit hebben ondergebracht in een Stamrecht-BV. Van daaruit kun je dan regelen hoe dat geld op de meest gunstige manier beschikbaar komt. En anders is het dus gewoon ordinair afrekenen. Gewoon geen gebruik van maken dus en je geld beter besteden.

De Belastingdienst heeft de mogelijkheden voor reserveringen aardig ingeperkt. Er is op de site van de Belastingdienst een lijstje beschikbaar waar de toegestane reserveringen staan te vinden. Het zwaartepunt, ligt evenals bij subsidies, erg op milieu-onderwerpen. Daar hebben wij als kleine ondernemer niet zo vaak mee te maken, al kan ik me voorstellen dat er onder de "pro's" eentje zit die er toevallig wel mee te maken heeft. Grof genomen mag je wel reserveren voor groot onderhoud aan panden en bedrijfsmiddelen. En als dat aan de orde is, kun je zo in een paar jaren het benodigde bedrag bij elkaar sprokkelen.


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#17 05-01-2008 21:14

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Belastingaangifte.

Die laat je naturlijk netjes door je administrateur verzorgen..... Maar ik ben nu eenmaal eigenwijs en wil eigenlijk alwel van tevoren weten wat ik moet gaan betalen. Daarom heb ik een spreadsheet gemaakt, waarin je de rode bedragen kunt aanpassen op jouw situatie en gegevens. De rest rekent hij vanzelf. Hij kiest automatisch de juiste ondernemersaftrek en berekent de inkomsenbelasting/premies van de 4 schijven en telt ze op. Ik heb daardoor ook ondekt, dat je dus door 20 euro teveel fiscale winst te hebben, honderden euro's belasting meer moet betalen..... Ondek het zelf zou ik zeggen.
Voorberekening belastingaangifte


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#18 05-01-2008 21:52

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Verzekeringen.

Ik vind verzekeringen een onmisbaar kwaad..... maar je ontkomt er dus niet aan. Ik heb dus echt alleen het minimale verzerd. Ik begin met de AOV. Dat is dus de Arbeids Ongeschiktheids Verzekering, die voor startende ondernemers altijd te duur is. Ik heb hem echter 20 jaar geleden afgesloten met de nodige strijd. Want zo'n verzekeringsmaatschappij laat je goed onderzoeken en probeert dingen buiten de polis (risico) te houden. De te betalen premie komt niet voor in je bedrijfsadministratie maar moet helemaal priv


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#19 06-01-2008 19:22

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Bedrijfsarchief.

Je bent voor de Belastingdienst verplicht de administraties van de laatste 7 afgeronde boekjaren te bewaren. Daarmee worden ook agenda's en kladnotities bedoeld, voor zover je die gebruikt natuurlijk. Op de letter genomen willen ze gewoon veel te veel van je weten. Maar als je hebt gefraudeerd en de Fiod neemt je zaakjes mee, wordt alles met elkaar in verband gebracht en gaan ze ook bij derden na of alles klopt.... Maar ja, dan moet je het dus wel erg bont hebben gemaakt. Zoals ik al schreef is mijn archief transparant en kan alles nog via de Mac worden teruggevonden. Ik maak heel soms mee dat ik gegevens nodig heb van een leverancier of zo, van jaren geleden en dan is het handig dat je een oude rekening in een mum van tijd te voorschijn tovert. Daarnaast is het iedereen vrij om databases met gegevens van klanten en leveranciers op te bouwen en natuurlijk ook aanbevelingswaardig. Zoektijd is verloren tijd en kost uiteindelijk ook geld. Vooral als een dure accountant moet gaan zoeken en zijn (betaalde) tiijd loopt gewoon door......


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#20 06-01-2008 20:15

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Betrouwbare bronnen.

Zorg ervoor dat je een boekhouder hebt, die je als klankbord kunt gebruiken. Als je je zelf in een vraagstuk hebt verdiept, kun je toch nog met vragen over jouw specifieke situatie komen te zitten. Dan is het goed dat je iemand hebt die je kunt vertrouwen en die eventueel ook dingen kan uitzoeken of daarvoor van zijn netwerk gebruik kan maken. Probeer daarbij altijd in de toekomst te blijven kijken, want daar liggen je kansen. Een gepasseerd jaar is voorbij en als je daar kansen hebt laten liggen, moet je daar niet te lang rouwig om blijven. Probeer dus ook een boekhouder te vinden die damen met jou in de toekomst kan kijken en die ook kritische vragen aan je durft te stellen. Iemand die dus het stoffige imago van die bedrijfstak van zich heeft afgeschud.
Een website die objectieve informatie geeft op een prettig leesbare manier is Beeldrecht Helaas zijn daar nog niet de tarrieven van 2008 beschikbaar, maar die zijn via Google ook wel op andere sites van accountants en adviesbureau's te vinden.
Een onoverkomelijke informatiebron is de site van de Belastingdienst Hoewel ik de uitleg soms ook enigszins dubbelzinnig uitlegbaar vind. Maar daarvoor heb je dan natuurlijk weer de weerklanl en ervaring van je boekhouder.


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB