Mac4Dummies.nl

Geen vraag te gek als het gaat om je Mac

Je bent niet ingelogd.

#1 23-12-2007 10:41

Peter
Doorknoper

Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Veel creatieve Maccers zijn zelfstandig enhebben een klein bedrijfje, waarmee ze hun creatieve diensten kunnen "verkopen". Natuurlijk zijn er ook heel veel PC-gebruikers die als zelfstandige werken in hun vakgebied. In dit topic ga ik allerlei "beheerszaken" aan de orde stellen, waar je als zelfstandige mee te maken hebt. Zelfstandige wordt je dus als je een aantal verplichte handelingen hebt verricht, zodat je bij de Overheid ook als zelfstandige te boek staat.
Maar voordat je zelfstandige wordt, moet je je eerst goed realiseren op welke basis je dat zou moeten doen. De wil om zelfstandige te worden komt meestal vanzelf uit jezelf en heeft iets te maken met je persoonlijkheid. Je ziet commerci


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#2 23-12-2007 17:11

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Voordat ik verder ga, wil ik even vermelden dat de inhoud van dit topic voornamelijk gebaseerd is op mijn 20 jarige ervaring als ondernemer. Ik die 20 jaar is er heel veel gebeurd en heb ik veel onverwachte zaken moeten meemaken. Mischien dat jouw situatie, vanuit de praktische kant net iets anders is, maar hopelijk kun je er toch dingen uit oppikken om negatieve ervaringen te voorkomen. Van de aangehaalde zaken, zoals een bedrijfsplan en de dingen die gaan volgen, zijn natuurlijk op het internet ook genoeg voorbeelden te vinden die je kunnen helpen. Als je wilt gaan ondernemen, zul je vanaf dag 1 moeten leren dat je voor jezelf op moet komen en dat je beter te veel vragen kunt stellen dan te weinig. Je zult je zakelijke zaakjes goed moeten regelen om altijd allert op nieuwe situaties te kunnen reageren. Als je in een marktsegment werkt waar veel concurentie tussen de verschillende bedrijven is, dan zul je je heel goed op de hoogte moeten stellen van prijsbeleid en organisatie van die concurentie. Het is dus belangrijk dat je in je bedrijfsplan ook opneemt hoe jij je gaat onderscheiden in jouw marktsegment t.o.v. je concurentie.

Boekhouden en ondernemen.
Elke starter zal van verschillende kanten het advies krijgen om een goede boekhouder te nemen. Kijk daarvoor goed rond en eem iemand die bij jou past en die je begrijpt. Iemand die je steeds uit moet leggen wat je aan het doen bent en die niet met jou in je toekomst kan kijken is ongeschikt voor jouw onderneming. Maak daarna goede afspraken over de verdeling van de administratieve werkzaamheden en de kosten, duidelijkheid is altijd gewenst. Een groot deel van je administratie kun je echter zelf al heel gemakkelijk doen. Het bijhouden van je werkelijke kosten en opbrengsten leert je inzicht te krijgen in je eigen bedrijfsvoering en je mogelijkheden zoals groei en investeringen. In heb zelf een administratie opgebouwd in spreadsheet in Applewoks, hetgeen natuurlijk ook mogelijk is in Numbers of in Excel. Het gaat er dan maar om welke spreadsheet jij het prettigst vind. Apple heeft nu in Pages een stukje spreadsheet verwerkt, waardoor het ook weer een stukje eenvoudiger is geworden om ook dat programma voor factureren te gebruiken. Ik zal verder in verschillende hoofdstukjes de volgende onderdelen behandelen;

- algemene leveringsvoorwaarden.
- projectafspraken
- betalingsmoraal
- factureren en omzet
- kosten inkopen en investeren
- auto van de zaak of priv


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#3 23-12-2007 22:42

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Algemene Leveringsvoorwaarden.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, hoeven Algemene Leveringsvoorwaarden nie pers


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#4 24-12-2007 14:27

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Projectafspraken.

Je bent even bezig en dan krijg je de kans om een groter c.q. langlopend project aan te nemen. Zulke projecten kunnen echter bijverschijnselen teweegbrengen, die je niet hebt kunnen overzien en/of waarvan de afwikkeling niet geheel door je algemene voorwaarden worden gedekt.Het is daarom belangrijk om dergelijke projecten eerst zelf in een voorbeschouwing goed te analyseren. Bekijk de practische en financi


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#5 24-12-2007 15:37

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Betalingsmoraal.

Als je pas voor jezelf bent begonnen, krijg je ook in je ondernemerschap met allerlei verschillende mensen te maken. Het duurt een tijd voordat je echt weet wat je aan je klanten hebt. De een is zus en de ander is zo. Maar


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#6 26-12-2007 22:30

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Factureren en Omzet.

Iedere starter kan wel een mooie factuur layout maken. Een beetje schuiven met gegevens en mischien ook al een logo erop. Pro DTPers hebben daar naturrlijk helemaal geen moeite mee. En iedereen wil zich wel onderscheiden t.o.v. al die anderen natuurlijk. Vergeet echter niet dat een factuur een officieel document is, dat de image van jouw weerspiegelt en dat het ook bepaalde gegevens moet bevatten om als zodanig gebruikt te mogen worden. Een factuur dient eenduidig te zijn en de juiste bedrijfsnaam te bevatten. Je kunt dus niet om de paar maanden een andere naam opvoeren en zo. Ik zet het even op een rijtje;
- juiste ondernemingsnaam
- juiste adresgegevens
- telefoon/fex/email
- duidelijke omschrijving van het geleverde
- netto bedragen en BTW, en te betalen bedrag  gespecificeerd
- bankrekening en de tenaamstelling van die rekening als die anders is dan de bedrijfsnaam
- iban van je bankreking (als je ook internationaal werkt)
- Swift van de bank (idem dito)
- eenmalig factuurnummer
- datum van de factuur
- betalingstermijn
- verwijzing naar je Algemene Leveringsvoorwaarden
- inschrijfnummer KvK (als je dat hebt)

Een factuurnummer moet dus uniek zijn. Ikzelf gebruik voor die nummering de F (van factuur) xx ( van het lopende jaar) en yyy als maximaal 999 volgnummers. De eerste factuur in 2008 wordt dus F08001. Of de factuur nu een levering aan NL,, IC of overige betreft, doet niet ter zake. Gewoon doornummeren. Door de netto bedragen van je facturen bij elkaar op te tellen, ontstaat er dus "Omzet". Die omzet kun je in een spreadsheet eenvoudig actualiseren, door je factuurgegevens daar telkens in te vullen. Als je 25 of meer facturen per dag maakt, moet je daar natuurlijk niet aan beginnen. Dan moet je je gegevens in een boekhoudpakket stoppen, dat hier het e.e.a. automatiseert. Maar in zo'n geval zullen je andere administratieve handelingen dat ook wel verreisen. Ikzelf factureer ca 100 stuks per jaar en dat vind ik wel een mooi aantal. Dat betekent dat ik dus gemiddeld om de 3,5 dag even die factuur in deze spreasheet moet invullen. In de practijk komt dat neer op 3 of 4 in een week en de volgende week niks of 1. Dat hangt toch af van de opddrachten die je krijgt.
Ik heb een "number"-spreadsheet online gezet om in 2008 op die manier mee te beginnen. Deze is echter een voorbeeld, waarin ik er vanuit ga dat je alleen maar 19% BTW in rekening brengt en daarnaast ook nog 0% voor IC-leveringen en internationale leveringen. Als je ook het 6% tarrief hanteert, (kunstenaar/voeding) dan moet je er een extra BTW-colom bij maken, omdat in de BTW-aangifte je omzet 6% is afgesplitst van je omzet 19%. Als daar iemand mee zit, moet die maar even mailen en dan maak ik even een aangepast document. De voorbeeld-spreadsheet splitst je omzetten en BTW al in 4 kwartaal-blokken, zodat je je gegevens voor de aangifte al meteen paraat hebt. De lengte van die blokken is natuurlijk afhankelijk van het aantal facturen dat je maakt en voor iedereen verschillend. Gewoon even aanpassen in de formule dus. Helemaal rechtsboven komt automatisch je jaaromzet te staan, zodat je die gedurende het jaar ziet groeien en kunt vergelijken met voorgaande jaren. De nummering van de facturen heb ik niet voor niets zo gekozen. Maar daar kom ik later op terug. In mijn systeem, kan ik nl nog tot over het jaar 2000 terugkijken in mijn files en zo'n factuur terugvinden. Maar daar zijn aook andere mogelijkheden voor te bedenken en daarom kom ik er later op terug. Ik heb wat problemen met uploaden, omdat Apple het "numbers" document als zodanig niet op die plek wil toelaten.... Even kijken hoe ik dat oplos dus.
LOL.... Als je een originele "Numbers"-file upload, maakt Apple daar verschillende bestanden van waar je niks mee kunt. Ik heb de file dus op m'n MacBook "gezipt" met YemuZIP en dat gaat prima. Je krijgt dan een mapje op je desktop met de file erin die ook netjes door Numbers herkend wordt.
Omzet Voorbeeld


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#7 03-01-2008 19:50

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Kosten, Inkopen en Investeren.

Kosten en Inkopen zijn uiteraard het gevolg van je dagelijkse bezigheden. Al heb je maar een vulling voor je pen nodig en je koopt die, dan heb je dus al kosten voor je bedrijfje gemaakt. De Belastingdienst heeft het ook over "Inkopen" en daarmee worden bijvoorbeeld goederen bedoeld, die als grondstoffen voor je productie worden gebruikt. Ik kan me voorstellen dat er ondernemers zijn die daar geen notitie van maken en ook geen voorraad hebben. Er zal immers geen enkel bedrijf zijn, dat producten produceert, zoder daarvoor een voorraad te moeten houden. De waarde van de voorraad speelt in de Winst & Verliesrekening een speciale rol en daar kom ik later op terug. Het moet ook duidelijk zijn dat alle gegevens de netto bedragen excl. BTW betreft.
De waarde van de "Inkopen" is ook van belang voor het bepalen van de meerwaarde die je in je bedrijf hebt gegenereerd. Die meerwaarde kan weer van belang zijn voor onderhandelingen met een bank. De cijfers weerspiegelen immers je bedrijfsprofiel. Ik heb in "Numbers" weer een voorbeeld-file gemaakt, waar je zelf mee kunt spelen en de je naar eigen believen kunt inrichten. Als je er netjes mee omgaat, kun je gewoon je kwartaaltotalen paraat houden voor de BTW-aangifte. Zoals je ziet, krijgen alle inkoopdocumenten die giraal worden betaald, ook een uniek registratie nummer.
Ik zelf gebruik de nummering Rxx(jaartal)yyy(volgnummer. De eerste van dit jaar was dus R08001. Ik haal de 999 niet, gelukkig. Nummering vanwege dezelfde motivatie als bij de nummering van de facturen.
Er zijn een paar speciale kostenposten, die ik daarom straks ook even apart behandel. Die van de 73,5% regel en die betreffende autokosten. In mijn voorbeeld is er dus sprake van een auto van de zaak.
Investeringen worden dus niet in ons kostenoverzicht opgenomen. Investeringen worden over 5 of meer jaren uitgesmeerd. Dat wil zeggen dat alle bedragen boven de


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#8 04-01-2008 15:47

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Auto van de zaak of priv


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#9 04-01-2008 16:23

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

73,5% regeling.

Van alle kosten die je mag opvoeren is dit de meest interessante. Het betreft hier de kosten voor drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen e.d. die je in het binnenland kunt maken. Daarvan mag je dus 73,5% als kosten opvoeren in je administratie. Daarom heb ik dit in mijn kostenoverzicht ook opgenomen als aparte kostenpost. Het betekent dus wel dat 26,5% van die kosten uit priv


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

#10 04-01-2008 19:57

Peter
Doorknoper

Re: Eenvoudig bedrijfsbeheer op je Mac.

Het Kasboek.

Dit is een verplicht nummer van de Belastingdienst. Iedereen heeft geld in z'n portemon


"De ene grijpt, waar de ander knijpt!wink

Offline

Forum footer

Powered by FluxBB